foto kantoor foto receptie

Noorderdiep 126a
9521 BG Nieuw-Buinen
telefoon (0599) - 21 29 77
email: info@hofstrahulshof.nl
site: www.hofstrahulshof.nl
kvk.Meppel 04065540
btw NL8106.20.972.B.01
link naar facebook pagina

Disclaimer,

Wij hebben de op deze website vermelde informatie zo nauwkeurig, betrouwbaar en volledig mogelijk weergegeven.

De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie niet correct en/of verouderd is. Hofstra Hulshof Bouw b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of schade die ten gevolge van het gebruik van deze informatie kan worden veroorzaakt.

Er kunnen eveneens geen rechten ontleend worden aan de op deze site gepresenteerde informatie. Links naar andere internet sites die geen eigendom zijn van Hofstra Hulshof Bouw b.v. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.


Op onze bouwwerken, opdrachten, overeenkomsten e.d. gelden de navolgende voorwaarden e.e.a. zoals is benoemd in de contractstukken en/of verstrekte bescheiden:

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012;

BouwBesluit (BB) 2012;

Algemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in de bouw (AVKA) 1979;

Algemene voorwaarden behorend bij aannemingsovereenkomst;

Algemene voorwaarden met betrekking tot leveranciers, onderaannemers, e.d.;

Algemene informatie aangaande gebruik- en onderhoud.
deelnemer Woningborg erkend leerbedrijf Fundeon
Oorkonde Craydon


| Home | Over ons | Utiliteitswerk | Renovatie-restauratie | Verbouw-aanbouw | Onderhoud | Divers | Aardbevingsschade | Energiezuinig-duurzaam |
| NIBU-huis | Verkoop-uitvoering | Verkoop-ontwikkeling | Actueel | Informatie aanvragen | Contact gegevens | Vacatures | Disclaimer |

Copyright © 2005 - 2017 Hofstra Hulshof Bouw b.v.; All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder toestemming van Hofstra Hulshof Bouw b.v..