Noorderdiep 126a
9521 BG Nieuw-Buinen
kvk.Meppel 04065540
btw NL8106.20.972.B.01
(0599) - 21 29 77
info@hofstrahulshof.nl
www.hofstrahulshof.nl
link naar Facebook pagina
Disclaimer,

Wij maken gebruik van Google Analytics in een aangepaste uitvoering, zie onderstaand privacy beleid.
Normaal gesproken moet er onder de AVG een verplichte en expliciete toestemming gevraagd en ontvangen worden voor het verwerken van persoonsgegevens. Aangezien dit voor onze bezoekers hoogst irritant is, als er ongevraagd banners en pop-up schermen in het beeld verschijnen, hebben wij gemeend hieraan niet mee te doen (daarbij wordt deze toestemming bijna niet meer gegeven).
Gelukkig heeft Google daar iets op gevonden. Het is mogelijk om Google Analytics privacy vriendelijk te maken. Als Google Analytics op deze manier geconfigureerd wordt dan hoeft er geen toestemming meer gevraagd te worden voor het plaatsen van deze analytische cookies. Er worden dan geen persoonsgegevens meer verzamelt en daardoor is op dat onderdeel de AVG niet meer van toepassing. Hetgeen voor onze bezoekers en ons een goede oplossing is. Dat is de reden dat wij geen gebruik maken van de opt-out oplossing voor cookies.

Wij hebben de op deze website vermelde informatie zo nauwkeurig, betrouwbaar en volledig mogelijk weergegeven.

De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie niet correct en/of verouderd is. Hofstra Hulshof Bouw b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of schade die ten gevolge van het gebruik van deze informatie kan worden veroorzaakt.

Er kunnen eveneens geen rechten ontleend worden aan de op deze site gepresenteerde informatie. Links naar andere internet sites die geen eigendom zijn van Hofstra Hulshof Bouw b.v. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.

Op onze bouwwerken, opdrachten, overeenkomsten e.d. gelden de navolgende voorwaarden e.e.a. zoals is benoemd in de contractstukken en/of verstrekte bescheiden:

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012;

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) 2024 (website link naar wettenbank overheid);

Algemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in de bouw (AVKA) 1979;

Algemene voorwaarden behorend bij aannemingsovereenkomst;

Algemene voorwaarden met betrekking tot leveranciers, onderaannemers, e.d.;

Algemene informatie aangaande gebruik en onderhoud van een bouwwerk.
Copyright © 2024 Hofstra Hulshof Bouw B.V.. All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder toestemming van Hofstra Hulshof Bouw B.V..

Wij maken gebruik van Google Analytics in een privacy vriendelijke setting, zie ons privacy beleid / disclaimer.
Google Analytics