Noorderdiep 126a
9521 BG Nieuw-Buinen
kvk.Meppel 04065540
btw NL8106.20.972.B.01
(0599) - 21 29 77
info@hofstrahulshof.nl
www.hofstrahulshof.nl
link naar Facebook pagina
Kerk te Bovensmilde,

Monumentenomschrijving Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding
Nederlands Hervormde kerk met historisch orgel, gebouwd in 1868-1869 in Waterstaatsstijl en ingewijd op 30 januari 1870. Gevelsteen met opschrift: "Gebouwd Anno 1869". In 1975-1976 werd de kerk gerestaureerd in opdracht van de kerkvoogdij. Ook het interieur is van belang.

Omschrijving
Dwarsgeplaatste zaalkerk op rechthoekige grondslag, opgetrokken in baksteen en gedekt door een schilddak belegd met oud Hollandse pannen (zwart); (met zink beklede) gietijzeren goten op klossen; staafankers. De uitspringende westelijke hoofdingang heeft een stoep, een met zorg vernieuwde dubbele paneeldeur met houten omlijsting waarvan het hoofdgestel rust op decoratief bewerkte consoles.

Vervolgens van beneden naar boven een gekoppeld rondboogvenster met geprofileerde omlijsting, goot op klossen, een drievoudig gekoppeld zolderlicht (rondboogramen van klein formaat), een houten dakruiter met houten schacht, een opengewerkte klokkenstoel, frontonvormige daklijst en een smeedijzeren windvaan. De gemetselde gevels worden geleed door spaarvelden waarin rondboogvensters met in gietijzeren raster geplaatst glas-in-lood. De noordzijde heeft onder het rondboogvenster een dubbele paneeldeur met houten omlijsting.

Interieur met korfboogvormig houten gewelf met trekstangen. Aan de noordzijde een balkon rustend op vier classicistisch geïnspireerde houten kolommen met gemarmerd schilderwerk. Op het balkon een eenklaviers orgel. De houten banken zijn boogvormig gegroepeerd rondom het oostelijk gelegen doophek met als middelpunt de preekstoel (een hangende kuip met vlak paneelwerk en onderaan een granaatappel; klankbord). Aan drie zijden zijn verhoogde banken tegen de muur geplaatst. Boven de westelijke tochtdeur een rondvenster met gebrandschilderd glas-in-lood.

De restauratie betrof hoofdzakelijk de buitenzijde en de binnenzijde van de buitengevel incl. plafond, zie onderstaande foto's voor een impressie van het geheel. De renovatie is ook nog gepubliceerd in het tijdschrift "Bouwen aan Monumenten" .

Als u hieronder klikt op de verschillende links dan gaat u naar sites met aanvullende informatie:

site stichting Het Drentse Landschap

site Rijksmonumenten.nl

foto herstellen rotte onderdelen in het dak deels vervangen dakbeschot foto uithalen kozijnen t.b.v. restauratie in de werkplaats uithalen kozijnen foto van binnen uit naar de kap aanzicht op herstelde kap foto dak gereed voor het opnieuw aanbrengen pannen panlatten vervangen foto nieuwe goot aangebracht nieuwe goot aangebracht foto nieuwe ventilatie lantaarn ventilatie lantaarns foto buitenkozijnen gemonteerd met deels nieuw glas-in-lood ramen kozijnen herplaatst foto aanwerken buitenkozijnen aanwerken kozijnen foto net voor de oplevering terrein opgehoogd foto oude pannen herlegd en nieuw zink in de nieuwe goten nieuw zink aangebracht
Copyright © 2024 Hofstra Hulshof Bouw B.V.. All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder toestemming van Hofstra Hulshof Bouw B.V..

Wij maken gebruik van Google Analytics in een privacy vriendelijke setting, zie ons privacy beleid / disclaimer.
Google Analytics